Backevägen 58, Stadsön 8:10

Mer information

Fastighet: Stadsön 8.8

Lokaltyp: Industrilokal

Kvadratmeter: 442 m2

Adress: Backevägen 58, Backens handelsområde

Är du intresserad av den här lokalen?

E-post: peter@munksundsbo.se

Telefon: 070-579 58 22