Källbogatan 69, Stadsön 8:41

Mer information

Fastighet: Stadsön 8.41

Lokaltyp: Butikslokal

Kvadratmeter: 2534 m2

Adress: Källbogatan 69, Backens handelsområde

Är du intresserad av den här lokalen?

E-post: peter@munksundsbo.se

Telefon: 070-579 58 22