Industrivägen 8, Trucken 2

Mer information

Fastighet: Trucken 2

Lokaltyp: Industrilokal

Kvadratmeter: 2098 m2

Adress: Industrivägen 8, Västra Industriområdet

Är du intresserad av den här lokalen?

E-post: peter@munksundsbo.se

Telefon: 070-579 58 22