Industrivägen 6, Trucken 1

Mer information

Fastighet: Trucken 1

Lokaltyp: Kontorslokal

Kvadratmeter: 350 m2

Adress: Industrivägen 6, Västra Industriområdet

Är du intresserad av den här lokalen?

E-post: peter@munksundsbo.se

Telefon: 070-579 58 22