Industrivägen 11, Kärran 1

Mer information

Fastighet: Kärran 1

Lokaltyp: Industrilokal

Kvadratmeter: 1025 m2

Adress: Industrivägen 11, Västra Industriområdet

Är du intresserad av den här lokalen?

E-post: peter@munksundsbo.se

Telefon: 070-579 58 22