FELANMÄLAN

För att förbättra tillgängligheten på vår felanmälan kommer HSB från och med 7 maj att ta emot samtliga felanmälningar som rör er fastighet. HSBs nummer för felanmälan är 0770-33 00 50

 

 

Akuta ärenden efter kontorstid och i nödsituationer
Ring NVS 0911-137 01

OBS! Endast vid nödläge. T. ex. sprutande vattenläckage eller risk för att individ, fastighet eller annan utrustning eller egendom skadas. Ej nödläge är t. ex. stopp i avlopp eller fel på tvättmaskin i tvättstuga. Vid sådana fel anmäls felet nästkommande vardag. 

Vid ej befogad utkallning av jourpersonal, kommer vi att fakturera den hyresgäst som beordrat utkallelsen.