FELANMÄLAN

Välkommen med din felanmälan! Vi kommer att avhjälpa felet med egen personal eller genom våra driftentreprenörer så fort som möjligt.

Vänligen notera att om ansvaret för åtgärden enligt hyresavtalet åligger hyresgästen kommer kostnaden att debiteras. Skadegörelse och åverkan debiteras kund.

Akuta ärenden efter kontorstid och i nödsituationer
Jourtelefon 073-270 55 00 (Kiruna) 0911-13701 (Piteå)

OBS! Endast vid nödläge. T. ex. sprutande vattenläckage eller risk för att individ, fastighet eller annan utrustning eller egendom skadas. Ej nödläge är t. ex. stopp i avlopp eller fel på tvättmaskin i tvättstuga. Vid sådana fel anmäls felet nästkommande vardag. 

Vid ej befogad utkallning av jourpersonal, kommer vi att fakturera den hyresgäst som beordrat utkallelsen.