FELANMÄLAN

Akuta ärenden efter kontorstid och i nödsituationer
Jourtelefon 073-270 55 00 (Kiruna) 0911-13701 (Piteå)

OBS! Endast vid nödläge. T. ex. sprutande vattenläckage eller risk för att individ, fastighet eller annan utrustning eller egendom skadas. Ej nödläge är t. ex. stopp i avlopp eller fel på tvättmaskin i tvättstuga. Vid sådana fel anmäls felet nästkommande vardag. 

Vid ej befogad utkallning av jourpersonal, kommer vi att fakturera den hyresgäst som beordrat utkallelsen.